bambú · Família: Poaceae · Regió fitogeogràfica: · Forma vital: · Hàbitat SCF: · Freqüència SCF: · Sectors SCF:

Aegilops geniculata Roth

traiguera · Família: Poaceae · Regió fitogeogràfica: mediterrània · Forma vital: teròfit (plantes anuals) · Hàbitat SCF: prats secs, descampats · Freqüència SCF: molt rara · Sectors SCF: plana

Aegilops neglecta

Aegilops neglecta Bertol.

traiguera triaristada · Família: Poaceae · Regió fitogeogràfica: mediterrània · Forma vital: teròfit (plantes anuals) · Hàbitat SCF: prats secs, descampats · Freqüència SCF: molt rara · Sectors SCF: plana

Agrostis capillaris L. subsp. capillaris

agrostis tènue · Família: Poaceae · Regió fitogeogràfica: pluriregional · Forma vital: hemicriptòfit (plantes herbàcies) · Hàbitat SCF: prats · Freqüència SCF: molt comuna · Sectors SCF: Guilleries, plana

Agrostis castellana Boiss. & Reut.

agrostis castellana · Família: Poaceae · Regió fitogeogràfica: mediterrània · Forma vital: hemicriptòfit (plantes herbàcies) · Hàbitat SCF: prats secs · Freqüència SCF: molt comuna · Sectors SCF: Guilleries, plana

Agrostis stolonifera L. subsp. stolonifera

agrostis blanca · Família: Poaceae · Regió fitogeogràfica: pluriregional · Forma vital: hemicriptòfit (plantes herbàcies) · Hàbitat SCF: herbassars humits · Freqüència SCF: comuna · Sectors SCF: Guilleries, plana

Aira caryophyllea L.

nebulosa · Família: Poaceae · Regió fitogeogràfica: pluriregional · Forma vital: teròfit (plantes anuals) · Hàbitat SCF: pradells terofítics · Freqüència SCF: comuna · Sectors SCF: Guilleries

Aira cupaniana Guss.

nebulosa · Família: Poaceae · Regió fitogeogràfica: mediterrània · Forma vital: teròfit (plantes anuals) · Hàbitat SCF: pradells terofítics · Freqüència SCF: comuna · Sectors SCF: Guilleries, plana

Aira multiculmis Dumort.

nebulosa · Família: Poaceae · Regió fitogeogràfica: eurosiberiana · Forma vital: teròfit (plantes anuals) · Hàbitat SCF: pradells terofítics · Freqüència SCF: comuna · Sectors SCF: Guilleries, plana

Anisantha-diandra-1

Anisantha diandra (Roth) Tzvelev

estripa-sacs · Família: Poaceae · Regió fitogeogràfica: mediterrània · Forma vital: teròfit (plantes anuals) · Hàbitat SCF: vores de camins, herbassars ruderals, descampats · Freqüència SCF: comuna · Sectors SCF: …

Anisantha madritensis (L.) Nevski

blat del diable · Família: Poaceae · Regió fitogeogràfica: mediterrània · Forma vital: teròfit (plantes anuals) · Hàbitat SCF: vores de camins, herbassars ruderals, descampats · Freqüència SCF: comuna · …

Anisantha rubens

Anisantha rubens (L.) Nevski

bromus rogenc · Família: Poaceae · Regió fitogeogràfica: mediterrània · Forma vital: teròfit (plantes anuals) · Hàbitat SCF: vores de camins, herbassars ruderals · Freqüència SCF: comuna · Sectors SCF: …

Anisantha sterilis

Anisantha sterilis (L.) Nevski

estripa-sacs · Família: Poaceae · Regió fitogeogràfica: eurosiberiana · Forma vital: teròfit (plantes anuals) · Hàbitat SCF: vores de camins, herbassars ruderals · Freqüència SCF: comuna · Sectors SCF: Guilleries, …

Anisantha tectorum

Anisantha tectorum (L.) Nevski

bromus teulader · Família: Poaceae · Regió fitogeogràfica: pluriregional · Forma vital: teròfit (plantes anuals) · Hàbitat SCF: vores de camins, herbassars ruderals · Freqüència SCF: rara · Sectors SCF: …

Anthoxanthum odoratum

Anthoxanthum odoratum L.

gram d’olor · Família: Poaceae · Regió fitogeogràfica: eurosiberiana · Forma vital: hemicriptòfit (plantes herbàcies) · Hàbitat SCF: prats humits, vorades humides · Freqüència SCF: molt comuna · Sectors SCF: …

Arundo donax

Arundo donax L.

canya · Família: Poaceae · Regió fitogeogràfica: introduïda (Àsia) · Forma vital: faneròfit (plantes llenyoses) · Hàbitat SCF: marges de camps, cursos fluvials, recs · Freqüència SCF: molt comuna · …

Avena barbata

Avena barbata Link subsp. barbata

cugula petita · Família: Poaceae · Regió fitogeogràfica: pluriregional · Forma vital: teròfit (plantes anuals) · Hàbitat SCF: marges de camps, vores de camins, descampats · Freqüència SCF: comuna · …