Avena sativa L.

civada · Família: Poaceae · Regió fitogeogràfica: introduïda (Paleàrtic occidental) · Forma vital: teròfit (plantes anuals) · Hàbitat SCF: marges de camps, vores de camins · Freqüència SCF: molt rara …

Avena sterilis

Avena sterilis L. subsp. sterilis

cugula grossa · Família: Poaceae · Regió fitogeogràfica: pluriregional · Forma vital: teròfit (plantes anuals) · Hàbitat SCF: marges de camps, vores de camins, descampats · Freqüència SCF: rara · …

Avenella flexuosa (L.) Drejer

descàmpsia flexuosa · Família: Poaceae · Regió fitogeogràfica: eurosiberiana · Forma vital: hemicriptòfit (plantes herbàcies) · Hàbitat SCF: boscs caducifolis · Freqüència SCF: rara · Sectors SCF: Guilleries

Bothriochloa barbinodis

Bothriochloa barbinodis (Lag.) Herter

· Família: Poaceae · Regió fitogeogràfica: introduïda (Amèrica) · Forma vital: hemicriptòfit (plantes herbàcies) · Hàbitat SCF: vores de carreteres · Freqüència SCF: molt rara · Sectors SCF: plana

Bothriochloa ischaemum

Bothriochloa ischaemum (L.) Keng

albellatge fasciculat · Família: Poaceae · Regió fitogeogràfica: pluriregional · Forma vital: hemicriptòfit (plantes herbàcies) · Hàbitat SCF: vores de camins i carreteres, erms, descampats · Freqüència SCF: rara · …

Brachypodium retusum

Brachypodium retusum (Pers.) P. Beauv.

llistó · Família: Poaceae · Regió fitogeogràfica: mediterrània · Forma vital: camèfit (petites mates llenyoses) · Hàbitat SCF: llistonars, prats secs · Freqüència SCF: comuna · Sectors SCF: Guilleries, plana

Briza maxima

Briza maxima L.

bellugadís gros · Família: Poaceae · Regió fitogeogràfica: mediterrània · Forma vital: teròfit (plantes anuals) · Hàbitat SCF: pradells terofítics, brolles acidòfiles, sòls sorrencs · Freqüència SCF: molt comuna · …

Briza minor L.

bellugadís petit · Família: Poaceae · Regió fitogeogràfica: pluriregional · Forma vital: teròfit (plantes anuals) · Hàbitat SCF: pradells terofítics · Freqüència SCF: rara · Sectors SCF: Guilleries, plana

Bromus squarrosus L.

serrafalc gros · Família: Poaceae · Regió fitogeogràfica: pluriregional · Forma vital: teròfit (plantes anuals) · Hàbitat SCF: vores de camins, herbassars · Freqüència SCF: molt rara · Sectors SCF: …

Catapodium rigidum

Catapodium rigidum (L.) C. E. Hubb.

· Família: Poaceae · Regió fitogeogràfica: mediterrània · Forma vital: teròfit (plantes anuals) · Hàbitat SCF: prats secs, pradells terofítics, erms · Freqüència SCF: comuna · Sectors SCF: Guilleries, plana

Cenchrus longisetus

Cenchrus longisetus M. C. Johnst.

cua de rata · Família: Poaceae · Regió fitogeogràfica: introduïda (Àfrica tropical) · Forma vital: hemicriptòfit (plantes herbàcies) · Hàbitat SCF: descampats, talussos · Freqüència SCF: molt rara · Sectors …

Bromus catharticus

Ceratochloa cathartica (Vahl) Herter

bromus catàrtic · Família: Poaceae · Regió fitogeogràfica: introduïda (Amèrica del Sud) · Forma vital: hemicriptòfit (plantes herbàcies) · Hàbitat SCF: herbassars ruderals humits, fruiterars, cunetes · Freqüència SCF: comuna …

Cynodon dactylon

Cynodon dactylon (L.) Pers.

gram · Família: Poaceae · Regió fitogeogràfica: pluriregional · Forma vital: hemicriptòfit (plantes herbàcies) · Hàbitat SCF: sòls calcigats, camins, descampats, parcs, prats · Freqüència SCF: molt comuna · Sectors …

Cynosurus echinatus

Cynosurus echinatus L.

cinosur equinat · Família: Poaceae · Regió fitogeogràfica: mediterrània · Forma vital: hemicriptòfit (plantes herbàcies) · Hàbitat SCF: brolles, prats secs, vores de pistes forestals · Freqüència SCF: comuna · …

Dactylis glomerata subsp. glomerata

Dactylis glomerata L.

dàctil · Família: Poaceae · Regió fitogeogràfica: pluriregional · Forma vital: hemicriptòfit (plantes herbàcies) · Hàbitat SCF: prats, herbassars · Freqüència SCF: molt comuna · Sectors SCF: Guilleries, plana

Danthonia decumbens (L.) DC.

dantònia · Família: Poaceae · Regió fitogeogràfica: eurosiberiana · Forma vital: hemicriptòfit (plantes herbàcies) · Hàbitat SCF: pistes forestals, boscs clars, brolles · Freqüència SCF: comuna · Sectors SCF: Guilleries, …