Agrimonia eupatoria subsp. eupatoria

Agrimonia eupatoria L. subsp. eupatoria

agrimònia · Família: Rosaceae · Regió fitogeogràfica: eurosiberiana · Forma vital: hemicriptòfit (plantes herbàcies) · Hàbitat SCF: fenassars, vores de camins, marges de camps · Freqüència SCF: molt comuna · …

Amelanchier ovalis

Amelanchier ovalis Medik.

corner · Família: Rosaceae · Regió fitogeogràfica: eurosiberiana · Forma vital: nanofaneròfit (arbusts) · Hàbitat SCF: roques · Freqüència SCF: molt rara · Sectors SCF: Guilleries, plana

Aphanes arvensis L.

· Família: Rosaceae · Regió fitogeogràfica: eurosiberiana · Forma vital: teròfit (plantes anuals) · Hàbitat SCF: pradells sorrencs, prats pasturats, sembrats · Freqüència SCF: rara · Sectors SCF: Guilleries, plana

Aphanes australis

Aphanes australis Rydb.

· Família: Rosaceae · Regió fitogeogràfica: pluriregional · Forma vital: teròfit (plantes anuals) · Hàbitat SCF: pradells sorrencs, prats pasturats · Freqüència SCF: rara · Sectors SCF: Guilleries, plana

Sorbus aria

Aria edulis (Willd.) M. Roem.

moixera · Família: Rosaceae · Regió fitogeogràfica: eurosiberiana · Forma vital: macrofaneròfit (arbres i arbusts alts) · Hàbitat SCF: rouredes, castanyedes · Freqüència SCF: rara · Sectors SCF: Guilleries

Sorbus domestica

Cormus domestica (L.) Spach

server · Família: Rosaceae · Regió fitogeogràfica: eurosiberiana · Forma vital: macrofaneròfit (arbres i arbusts alts) · Hàbitat SCF: boscs humits, marges de camps, vorades forestals · Freqüència SCF: comuna …

Cotoneaster coriaceus

Cotoneaster coriaceus Franch.

cornera · Família: Rosaceae · Regió fitogeogràfica: introduïda (Àsia) · Forma vital: macrofaneròfit (arbres i arbusts alts) · Hàbitat SCF: vores de camins · Freqüència SCF: molt rara · Sectors …

Cotoneaster pannosus

Cotoneaster pannosus Franch.

cornera · Família: Rosaceae · Regió fitogeogràfica: introduïda (Àsia) · Forma vital: macrofaneròfit (arbres i arbusts alts) · Hàbitat SCF: vores de camins, talussos · Freqüència SCF: rara · Sectors …

Crataegus monogyna

Crataegus monogyna Jacq.

arç blanc · Família: Rosaceae · Regió fitogeogràfica: eurosiberiana · Forma vital: macrofaneròfit (arbres i arbusts alts) · Hàbitat SCF: vorades forestals humides, bardisses, boscs humits · Freqüència SCF: molt …

Eriobotrya japonica

Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl.

nesprer del Japó · Família: Rosaceae · Regió fitogeogràfica: introduïda (Àsia) · Forma vital: macrofaneròfit (arbres i arbusts alts) · Hàbitat SCF: descampats, solars abandonats · Freqüència SCF: molt rara …

Filipendula vulgaris

Filipendula vulgaris Moench

filipèndula · Família: Rosaceae · Regió fitogeogràfica: eurosiberiana · Forma vital: hemicriptòfit (plantes herbàcies) · Hàbitat SCF: vorades forestals humides, boscs caducifolis clars · Freqüència SCF: rara · Sectors SCF: …

Fragaria vesca

Fragaria vesca L. subsp. vesca

maduixera · Família: Rosaceae · Regió fitogeogràfica: eurosiberiana · Forma vital: hemicriptòfit (plantes herbàcies) · Hàbitat SCF: vorades forestals humides, talussos humits · Freqüència SCF: molt comuna · Sectors SCF: …

Fragaria viridis

Fragaria viridis Weston

maduixera borda · Família: Rosaceae · Regió fitogeogràfica: eurosiberiana · Forma vital: hemicriptòfit (plantes herbàcies) · Hàbitat SCF: vorades forestals humides · Freqüència SCF: molt rara · Sectors SCF: plana

Geum urbanum

Geum urbanum L.

herba de Sant Benet · Família: Rosaceae · Regió fitogeogràfica: eurosiberiana · Forma vital: hemicriptòfit (plantes herbàcies) · Hàbitat SCF: boscs caducifolis, vorades forestals humides · Freqüència SCF: molt comuna …

Malus domestica

Malus domestica (Borkh.) Borkh.

pomera · Família: Rosaceae · Regió fitogeogràfica: introduïda (origen antropogènic/cultiu) · Forma vital: macrofaneròfit (arbres i arbusts alts) · Hàbitat SCF: bardisses, vorades forestals humides · Freqüència SCF: rara · …

Malus sylvestris (L.) Mill.

pomera borda · Família: Rosaceae · Regió fitogeogràfica: eurosiberiana · Forma vital: macrofaneròfit (arbres i arbusts alts) · Hàbitat SCF: bardisses, vorades forestals humides · Freqüència SCF: rara · Sectors …

Potentilla argentea

Potentilla argentea L.

potentil·la argentina · Família: Rosaceae · Regió fitogeogràfica: eurosiberiana · Forma vital: hemicriptòfit (plantes herbàcies) · Hàbitat SCF: vorades herbàcies, vores de pistes forestals · Freqüència SCF: comuna · Sectors …

Potentilla erecta

Potentilla erecta (L.) Raeusch.

tormentil·la · Família: Rosaceae · Regió fitogeogràfica: eurosiberiana · Forma vital: hemicriptòfit (plantes herbàcies) · Hàbitat SCF: herbassars humits · Freqüència SCF: rara · Sectors SCF: Guilleries, plana

Potentilla verna

Potentilla neumanniana Rchb.

herba roja · Família: Rosaceae · Regió fitogeogràfica: eurosiberiana · Forma vital: hemicriptòfit (plantes herbàcies) · Hàbitat SCF: prats secs, matollars clars · Freqüència SCF: rara · Sectors SCF: plana