Acer campestre

Acer campestre L.

auró blanc · Família: Sapindaceae · Regió fitogeogràfica: eurosiberiana · Forma vital: macrofaneròfit (arbres i arbusts alts) · Hàbitat SCF: boscs caducifolis, vorades forestals humides · Freqüència SCF: comuna · …

Acer negundo

Acer negundo L.

negundo · Família: Sapindaceae · Regió fitogeogràfica: introduïda (Amèrica del Nord i Central) · Forma vital: macrofaneròfit (arbres i arbusts alts) · Hàbitat SCF: cursos fluvials · Freqüència SCF: rara …

Acer opalus opalus

Acer opalus Mill. subsp. opalus

blada · Família: Sapindaceae · Regió fitogeogràfica: eurosiberiana · Forma vital: macrofaneròfit (arbres i arbusts alts) · Hàbitat SCF: boscs caducifolis, vorades forestals humides · Freqüència SCF: rara · Sectors …

Acer pseudoplatanus

Acer pseudoplatanus L.

plàtan fals · Família: Sapindaceae · Regió fitogeogràfica: introduïda (Paleàrtic occidental) · Forma vital: macrofaneròfit (arbres i arbusts alts) · Hàbitat SCF: cursos fluvials · Freqüència SCF: molt rara · …

Aesculus hyppocastanum

Aesculus hippocastanum L.

castanyer d’Índia · Família: Sapindaceae · Regió fitogeogràfica: introduïda (conca mediterrània, Paleàrtic occidental) · Forma vital: macrofaneròfit (arbres i arbusts alts) · Hàbitat SCF: cursos fluvials · Freqüència SCF: molt …

Koelreuteria paniculata

Koelreuteria paniculata Laxm.

sapinde de la Xina · Família: Sapindaceae · Regió fitogeogràfica: introduïda (Àsia) · Forma vital: macrofaneròfit (arbres i arbusts alts) · Hàbitat SCF: talussos humits · Freqüència SCF: molt rara …