Centaurium maritimum (L.) Janch.

herba de sant Domènec

Família: Gentianaceae
Regió: mediterrània
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: pradells tremporalment humits
Sectors: Guilleries