Centranthus calcitrapae (L.) Dufr.

pedrosa

Família: Valerianaceae
Regió: mediterrània
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: talussos, pradells
Sectors: Guilleries