Centranthus ruber (L.) DC. subsp. ruber

herba de Sant Jordi

Família: Valerianaceae
Regió: mediterrània
Tipus: camèfit (petites mates llenyoses)
Hàbitat: herbassars ruderals, talussos
Sectors: plana