Cerastium glomeratum Thuill.

cerasti aglomerat

Família: Caryophyllaceae
Regió: pluriregional
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: camps, vores de camins, pradells, prats
Sectors: Guilleries, plana