Cervaria rivini Gaertn.

[Peucedanum cervaria (L.) Lapeyr.]

cervària

Família: Apiaceae
Regió: eurosiberiana
Tipus: hemicriptòfit (plantes herbàcies)
Hàbitat: boscos clars, brolles, vores de pistes forestals
Sectors: Guilleries, plana