Chenopodiastrum murale (L.) S. Fuentes, Uotila & Borsch

[Chenopodium murale L.]

blet de paret

Família: Amaranthaceae
Regió: mediterrània
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: sorrals fluvials
Sectors: Guilleries, plana