Chenopodium album L.

blet blanc

Família: Amaranthaceae
Regió: pluriregional
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: vegetació ruderal, camps, horts, descampats
Sectors: Guilleries, plana