Chondrilla juncea L.

màstec

Família: Asteraceae
Regió: pluriregional
Tipus: hemicriptòfit (plantes herbàcies)
Hàbitat: descampats, fenassars, vores de camins
Sectors: Guilleries, plana