Circaea lutetiana L.

herba de les encantades

Família: Onagraceae
Regió: eurosiberiana
Tipus: geòfit (plantes bulboses o rizomatoses)
Hàbitat: vernedes, sots humits
Sectors: Guilleries