Cirsium arvense (L.) Scop.

calcida

Família: Asteraceae
Regió: pluriregional
Tipus: geòfit (plantes bulboses o rizomatoses)
Hàbitat: vegetació ruderal, cardassars
Sectors: Guilleries, plana