Cirsium palustre (L.) Scop.

cardigassa palustre

Família: Asteraceae
Regió: pluriregional
Tipus: hemicriptòfit (plantes herbàcies)
Hàbitat: vorades forestals humides, herbassars humits
Sectors: Guilleries