Cistus ladanifer L. subsp. ladanifer

estepa ladanífera

Família: Cistaceae
Regió: mediterrània
Tipus: nanofaneròfit (arbusts)
Hàbitat: brolles acidòfiles
Sectors: Guilleries