Cistus monspeliensis L.

estepa negra

Família: Cistaceae
Regió: mediterrània
Tipus: nanofaneròfit (arbusts)
Hàbitat: brolles acidòfiles, boscos clars
Sectors: Guilleries, plana