Consolida ajacis (L.) Schur

[Delphinium ajacis L.]

esperó de cavaller

Família: Ranunculaceae
Regió: tàxon introduït (conca mediterrània, Paleàrtic occidental, Àsia)
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: descampats, solars abandonats, sorrals fluvials
Sectors: Guilleries, plana