Convolvulus arvensis L.

corretjola comuna

Família: Convolvulaceae
Regió: pluriregional
Tipus: hemicriptòfit (plantes herbàcies)
Hàbitat: camps, horts, vores de camins, descampats
Sectors: Guilleries, plana