Convolvulus sepium L.

[Calystegia sepium (L.) R. Br.]

corretjola gran

Família: Convolvulaceae
Regió: pluriregional
Tipus: geòfit (plantes bulboses o rizomatoses)
Hàbitat: vores de cursos d’aigua
Sectors: Guilleries, plana