Cormus domestica (L.) Spach

[Sorbus domestica L.]

server

Família: Rosaceae
Regió: eurosiberiana
Tipus: macrofaneròfit (arbres i arbusts alts)
Hàbitat: boscos humits, marges de camps, vorades forestals
Sectors: Guilleries, plana