Coronilla scorpioides (L.) W. D. J. Koch

herba de l’escorpí

Família: Fabaceae
Regió: mediterrània
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: camps, vores de camins
Sectors: plana