Coronilla valentina L. subsp. glauca (L.) Batt.

coronil·la glauca

Família: Fabaceae
Regió: tàxon introduït (conca mediterrània)
Tipus: nanofaneròfit (arbusts)
Hàbitat: vorades forestals humides
Sectors: plana