Cota altissima (L.) J. Gay

[Anthemis altissima L.]

cota altíssima

Família: Asteraceae
Regió: mediterrània
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: vores de pistes forestals, herbassars
Sectors: Guilleries, plana