Crataegus monogyna Jacq.

arç blanc

Família: Rosaceae
Regió: eurosiberiana
Tipus: macrofaneròfit (arbres i arbusts alts)
Hàbitat: vorades forestals humides, bardisses, boscos humits
Sectors: Guilleries, plana