Crepis foetida L. subsp. foetida

crepis fètida

Família: Asteraceae
Regió: pluriregional
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: vores de camins, pradells terofítics
Sectors: Guilleries