Cruciata laevipes Opiz

creuera

Família: Rubiaceae
Regió: eurosiberiana
Tipus: hemicriptòfit (plantes herbàcies)
Hàbitat: vorades forestals humides, herbassars humits
Sectors: Guilleries, plana