Cucumis melo L.

melonera

Família: Cucurbitaceae
Regió: tàxon introduït (Àfrica tropical, Àsia, Australàsia)
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: sorrals fluvials
Sectors: plana