Cuscuta campestris Yunck.

cabells d’àngel

Família: Convolvulaceae
Regió: tàxon introduït (Amèrica)
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: rostolls, herbassars ruderals (parasitant diverses espècies)
Sectors: Guilleries, plana