Cynodon dactylon (L.) Pers.

gram

Família: Poaceae
Regió: pluriregional
Tipus: hemicriptòfit (plantes herbàcies)
Hàbitat: sòls calcigats, camins, descampats, parcs, prats
Sectors: Guilleries, plana