Cyperus esculentus L.

xuflera

Família: Cyperaceae
Regió: tàxon introduït (conca mediterrània, Àfrica, Àsia, Amèrica)
Tipus: geòfit (plantes bulboses o rizomatoses)
Hàbitat: camps, herbassars humits
Sectors: plana