Cyperus flavescens L.

serrana flavescent

Família: Cyperaceae
Regió: pluriregional
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: sorrals fluvials, basses, sòls temporalment humits
Sectors: Guilleries, plana