Cyperus fuscus L.

serrana fosca

Família: Cyperaceae
Regió: pluriregional
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: sorrals fluvials, basses, sòls temporalment humits
Sectors: Guilleries, plana