Cytinus hypocistis (L.) L.

[incl. C. hypocistys subsp. macranthus Wettst.]

frare d’estepa

Família: Cytinaceae
Regió: mediterrània
Tipus: geòfit (plantes bulboses o rizomatoses)
Hàbitat: brolles acidòfiles (parasitant Cistus spp.)
Sectors: Guilleries, plana