Cytisus arboreus (Desf.) DC. subsp. catalaunicus (Webb) Maire

[Sarothamnus arboreus (Desf.) Webb subsp. catalaunicus (Webb) C. Vicioso]

ginestell català

Família: Fabaceae
Regió: mediterrània
Tipus: macrofaneròfit (arbres i arbusts alts)
Hàbitat: vorades forestals humides, vores de pistes forestals, matollars
Sectors: Guilleries, plana