Cytisus scoparius (L.) Link subsp. scoparius

[Sarothamnus scoparius (L.) Wimm. subsp. scoparius]

ginestell

Família: Fabaceae
Regió: eurosiberiana
Tipus: nanofaneròfit (arbusts)
Hàbitat: landes, vorades forestals humides, vores de pistes forestals, brolles acidòfiles
Sectors: Guilleries, plana