Cytisus spinosus (L.) Lam.

[Calicotome spinosa (L.) Link]

argelaga negra

Família: Fabaceae
Regió: mediterrània
Tipus: nanofaneròfit (arbusts)
Hàbitat: brolles acidòfiles, suredes, vores de pistes forestals
Sectors: Guilleries, plana