Daphne laureola L. subsp. laureola

lloreret

Família: Thymelaeaceae
Regió: eurosiberiana
Tipus: nanofaneròfit (arbusts)
Hàbitat: boscos humits
Sectors: Guilleries