Digitaria sanguinalis (L.) Scop.

forcadella

Família: Poaceae
Regió: tàxon introduït (conca mediterrània, Paleàrtic occidental, Àsia)
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: fruiterars, conreus herbacis de regadiu, cunetes, herbassars humits
Sectors: Guilleries, plana