Dittrichia graveolens (L.) Greuter

[Inula graveolens (L.) Desf.]

olivardó

Família: Asteraceae
Regió: mediterrània
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: brolles, terrasses fluvials, descampats
Sectors: Guilleries, plana