Drabella muralis (L.) Fourr.

[Draba muralis L.]

draba de paret

Família: Brassicaceae
Regió: pluriregional
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: talussos sorrencs humits
Sectors: Guilleries