Dysphania ambrosioides (L.) Mosyakin & Clemants

[Chenopodium ambrosioides L.]

te bord

Família: Amaranthaceae
Regió: tàxon introduït (Amèrica)
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: herbassars ruderals humits, sorrals fluvials
Sectors: Guilleries, plana