Eleocharis palustris (L.) Roem. & Schult.

jonquet

Família: Cyperaceae
Regió: pluriregional
Tipus: hidròfit (plantes aquàtiques)
Hàbitat: vores d’aigües
Sectors: plana