Eleusine indica (L.) Gaertn.

eleusina índica

Família: Poaceae
Regió: tàxon introduït (Àsia, Àfrica)
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: herbassars ruderals humits, horts, sorrals fluvials
Sectors: Guilleries, plana