Epilobium lanceolatum Sebast. & Mauri

epilobi lanceolat

Família: Onagraceae
Regió: eurosiberiana
Tipus: hemicriptòfit (plantes herbàcies)
Hàbitat: talussos humits, vores de pistes forestals, herbassars humits
Sectors: Guilleries