Epipactis helleborine (L.) Crantz

[incl. subsp. tremolsii (Pau) E. Klein]

epipactis de fulla ampla

Família: Orchidaceae
Regió: eurosiberiana
Tipus: geòfit (plantes bulboses o rizomatoses)
Hàbitat: boscos i vorades forestals humits
Sectors: Guilleries