Eragrostis barrelieri Daveau

eragrostis de Barrelier

Família: Poaceae
Regió: mediterrània
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: fruiterars, marges de camps, descampats, vores de camins
Sectors: Guilleries, plana