Eragrostis curvula (Schrad.) Nees

Família: Poaceae
Regió: tàxon introduït (Àfrica)
Tipus: hemicriptòfit (plantes herbàcies)
Hàbitat: pistes forestals, terrasses fluvials, descampats, talussos viaris
Sectors: Guilleries, plana