Erica arborea L.

bruc boal

Família: Ericaceae
Regió: pluriregional
Tipus: macrofaneròfit (arbres i arbusts alts)
Hàbitat: suredes, alzinars i altres boscos clars, brolles acidòfiles
Sectors: Guilleries, plana