Erica scoparia L. subsp. scoparia

bruc d’escombres

Família: Ericaceae
Regió: mediterrània
Tipus: nanofaneròfit (arbusts)
Hàbitat: brolles acidòfiles, boscos clars, vorades forestals
Sectors: Guilleries, plana